Báo giá các gói dịch vụ

Đăng ký miễn phí, hoặc chọn một gói dịch vụ phù hợp với công ty của bạn.
Thực hiện khảo sát trực tuyến tại văn phòng, trên đường phố, hay trên xe buýt vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Không tính phí

0,00 EUR / tháng
~ 0,00 VND / tháng


  • Không giới hạn bảng câu hỏi
  • Thu thập 50 phản hồi
  • Hệ thống phân tích cơ bản
  • Được xem trước
 Đăng ký
Hoàn toàn không mất phí và không có ràng buộc.

Gói chuyên nghiệp

50,00 EUR / tháng
~ 1 186 098,00 VND / tháng


  • Không giới hạn bảng câu hỏi
  • Không giới hạn câu trả lời
  • Truy cập Tất cả khảo sát mẫu
  • Gửi thống kê số liệu qua email
 Yêu cầu
Nên sử dụng nếu bạn muốn đánh bại các đối thủ cạnh tranh của mình!