Những câu hỏi thường gặp

+

Gói dịch vụ Không tính phí tích hợp những tiện ích gì?

Bạn có thể sử dụng các tiện ích cơ bản của hệ thống hoàn toàn miễn phí. Những chức năng cơ bản đó bao gồm: Tạo bản câu hỏi khảo sát, Thu thập các phản hồi và Thống kê dữ liệu ở mức đơn giản.

+

Liệu tôi có thể sử dụng các gói dịch vụ có tính phí mà không phải cần chi trả chi phí nào không?

Có, bạn có thể. Nếu bạn giới thiệu BEE Satisfaction tới ít nhất hai người quen biết bạn và họ cũng đăng ký sử dụng, khi đó gói dịch vụ của bạn sẽ được nâng cấp một bậc trong vòng một tháng. Bạn có thể tìm thấy phân mục hướng dẫn Giới thiệu BEE sau khi đăng nhập vào trang chủ trong hồ sơ của bạn.

+

Làm thế nào để tôi lựa chọn một gói dịch tiện ích hơn?

Bạn có thể chọn các gói dchj vụ tiện ích ngay tại trang chủ phần giới thiệu về các gói dịch vụ, hoặc phần

+

Các bảng Khảo sát và các phản hồi hiện tại của tôi có được duy trì sau khi thay đổi gói dịch vụ không?

Dữ liệu hiện tại của bạn sẽ không bị mất đi, hơn nữa, bạn có thể tiếp hoàn thiện các bản khảo sát còn dang dở.

+

Tôi có được giảm giá nếu trả trước phí cho một năm không?

10 tháng, thay vì 12 tháng.

+

Tôi có được nhận chiết khấu khi sử dụng trang Quảng bá?

Bạn sẽ nhận được hỗ trợ về chi phí dịch vụ nếu sử dụng trang Quảng bá - tức là bạn đồng ý cho hiện thị các Khảo sát khác trong hệ thống của BEE trên trang cuối cùng trong khảo sát của bạn

+

Khảo sát mẫu là gì?

Khảo sát mẫu là những bảng câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Bạn có thể sử dụng chúng trực tiếp hoặc chỉnh sửa phù hợp với mục đích khảo sát của mình.

+

Tại sao tôi không sử dụng được các chức năng tiện ích trong gói dịch vụ trả phí của mình?

Đó là do gói dịch vụ của bạn chưa được kích hoạt. Ngay sau khi nhận được khoản phí thanh toán của bạn, hệ thống của BEE sẽ lập tức kích hoạt tài khoản của bạn. Hãy kiểm tra email thường xuyên khi bạn hoàn thành thanh toán.

+

Tại sao tôi không thể chia sẻ bảng khảo sát của mình?

Bạn chưa thể chia sẻ câu hỏi của bạn trừ khi bạn kích hoạt nó. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt chức năng chia sẻ của bảng khảo sát tại trang Thiết lập trong quá trình thiết kế bản khảo sát.

+

Tại sao tôi không thể kích hoạt được bảng khảo sát của mình?

Bạn không thể kích hoạt bảng khảo sát của mình cho đến khi đã xác nhận đăng ký thông qua đường dẫn trong thư BEE gửi tới Email của bạn. Hãy kiểm tra hộp thư của mình và xác nhận.

+

Tôi có thể sử dụng lại một trong số các bản Khảo sát trước đây của mình không?

Bạn có thể tìm kiếm và sử dụng các bảng khảo sát trước đây của mình. Truy cập phần

+

Tôi được báo mình nhận 678 phản hồi từ khảo sát viên, nhưng tôi chỉ truy cập được dữ liệu của 400 phản hồi?

Vì gói dịch vụ bạn đang dùng chỉ cho phép bạn truy cập được một mức giới hạn các phản hồi. Để có thể truy cập hết các câu trả lời từ các ứng viên, bạn hay nâng cấp tài khoản của mình.