• Trang chủ
  • »
  • Điều khoản và Điều kiện chung

Điều khoản và Điều kiện chung

Điều khoản và Điều kiện - BEE Satisfaction

1. Quy định chung

1.1. Các Điều khoản và Điều kiện chung (sau đây “Điều khoản và Điều kiện”) xác định các quy định liên quan đến mối quan hệ pháp lý giữa nhà cung cấp dịch vụ là bên quản lý website BEE (sau đây gọi là “nhà cung cấp”) và người sử dụng các dịch vụ của trang web BEE, tức là những người đã đăng ký  trên website (sau đây gọi là “người dùng”), cũng như quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp và người dùng .

1.2. Người dùng đồng ý rằng khi thực hiện đăng ký trực tuyến, họ cũng đồng thời đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện hiện tại trên trang Web của nhà cung cấp. Hơn nữa, người dùng cũng chấp nhận rằng họ đồng ý tuân thủ các chính sách bảo mật dữ liệu được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ như được xác định trong chính sách bảo mật và trong các Điều khoản và Điều kiện . Nếu họ không chập nhận giao ước này, được thể hiện qu câu tuyên bố trong bản đăng ký, họ không không thể lập tài khoản trên Website.

1.3.Nhà cung cấp dịch vụ cho phép sử dụng miễn phí gói đăng ký không tính phí của trang web , như được thông tin trên trang web, và đảm bảo việc sử dụng gói thuê bao tính phí với một mức phí nhất định.
Nhà cung cấp đảm bảo việc thu thập và quản lý dữ liệu cho người dùng đã đăng ký tài khoản trên trang web. Người dùng đăng ký thu thập thông tin bằng cách chỉnh sửa và công bố bản khảo sát hoặc gửi cho một bên thứ ba, hoặc bằng cách chia sẻ khảo sát hoặc liên kết của điều tra với mạng lưới của họ. Các thông tin và dữ liệu của khảo sát được sử dụng sẽ được cập nhất mới trong vòng 24 giờ.

1.4. Người dùng chấp nhận rằng nhà cung cấp có quyền đơn phương thay đổi các Điều khoản và Điều kiện, và không cần thông báo đến người dùng. Đăng nhập và sử dụng dịch vụ của trang web tức là đồng thời chấp nhận hoàn toàn và đầy đủ các quy định hiện hành được ghi trong phần Điều khoản và Điều kiện hiện tại, cũng như phần Chính sách bảo mật.
 

1.5 . Điều khoản và Điều kiện được ghi nhận là một bản hợp đồng được ký kết bằng phương tiện điện tử giữa các bên vắng mặt. Điều khoản và Điều kiện không  phải là bản hợp đồng với từng cá nhân, và chưa được ký kết bởi nhà cung cấp và sẽ không cung cấp dưới dạng văn bản cụ thể theo yêu cầu. Ngôn ngữ chính thức của bản hợp đồng này là tiếng Hungari, các ngôn ngữ khác chỉ mang tính chất tham khảo.

1.6.Các từ được sử dụng trong hợp đồng


GTC : Điều khoản và điều kiện chung (General Terms and Conditions)

Nhà cung cấp : Havasweb Ltd (1185 Budapest, Nagybánya u 54. Mã số thuế : 14678109 -2- 43), bên lập trình, chủ sở hữu, và  quản lý quyền sở hữu trí tuệ.
 
Website: www.beesatisfaction.com - địa chỉ url , với giao diện trực tuyến được điều hành bởi các cung cấp dịch vụ và các ứng dụng tích hợp liên quan.

Tài sản trí tuệ của bên thứ ba được công bố, hoặc theo một cách khác, tồn tại trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ như các bài báo, sách điện tử, câu hỏi mẫu, báo cáo, phân tích , vv .. ) chỉ được sử dụng chỉ trong phạm vị Điều khoản LXXVI năm 1999 về quyền tác giả . Việc sử dụng ngoài phạm vi này cần có sự đồng ý của nhà cung cấp.

Người sử dụng: người có khả năng chịu trách nhiệm về mặt pháp lý (18 tuổi), đã đăng ký trên trang web và sử dụng dịch vụ của trang web.

Hồ sơ : Hồ sơ cá nhân được cung cấp cho từng cá nhân người dùng bởi nhà cung cấp dịch vụ chỉ có thể được truy nhập và sử dụng duy nhất bằng tên người dùng và mật khẩu của người dùng. Bằng cách đăng nhập vào hồ sơ cá nhân, người dùng có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu riêng của mình và gói dịch vụ đang sử dụng , họ có thể tạo ra các bản khảo sát và có thể chia sẻ với bên thứ ba , cũng như tổng hợp các kết quả của khảo sát và lưu trữ nó dưới nhiều định dạng.


Gói Đăng ký : gói dịch vụ Không tính phí, được sử dụng với các chức năng cơ bản được công bố trên trang web.

Các gói dịch vụ tính phí: được sử dụng theo các tính năng được công bố trên trang web với một mức phí tương ứng.

Gói dịch vụ: Bao gồm gói Đăng ký và các gói dịch vụ tính phí.

2 . Quá trình đăng ký

2.1. Những cá nhân đảm bảo khả năng về mặt pháp lý và 18 tuổi sẽ được quyền đăng ký trên trang web miễn phí.

Các gói dịch vụ của trang web là được sử dụng tương ứng với những tính năng của chúng để tạo ra và chỉnh sửa các khảo sát , để chia sẻ và gửi đến những người được hỏi và nhận lại phản hồi.

Tên, phí thuê bao, dịch vụ được ghi rõ trong phần thông tin về gói dịch vụ hiện tại lưu tại trang cá nhân người sử dụng. 

2.2. Đăng ký sử dụng bao gồm các bước sau:

Đăng ký - Điền vào mẫu đăng ký : Trong quá trình đăng ký người dùng cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân, thông tin liên lạc và dữ liệu đăng nhập vào tài khoản của mình (trong trường hợp đăng ký gói dịch vụ trả phí, người đó cũng cần phải cung cấp thông tin về gói dịch vụ đã chọn và địa chỉ thanh toán hóa đơn). Cùng với việc đăng ký, người dùng cũng tuyên bố chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện. Sau khi đăng ký thành công, người dùng sẽ nhận được một e-mail tự động đến địa chỉ email được cung cấp trong mẫu đăng ký, hướng dẫn các bước tiếp theo như: dữ liệu cần thiết để xác nhận và xác nhận việc đăng ký qua email và thông tin để chuyển lệ phí đăng ký .

Xác nhận đăng ký : thư điện tử tự động bao gồm các liên kết cần thiết để xác nhận việc đăng ký sẽ được gửi đến người dùng. Bằng cách truy cập vào liên kết này, đăng ký sử dụng được xác nhận. Người dùng được thông báo qua trang web khi xác nhận thành công.

2.3. Mỗi địa chỉ email chỉ đăng ký sử dụng được một tài khoản, và địa chỉ email đó thuộc tài khoản của người sử dụng.

2.4. Một người dùng được cho phép để tạo ra một tài khoản, nghiêm cấm đăng ký nhiều lần . Trong trường hợp đăng ký quá nhiều, nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi cảnh báo tới người dùng để giảm số lượng đăng ký với các email khác nhau. Nếu người dùng không thực hiện giảm số lượng đăng ký trong vòng 15 ngày, nhà cung cấp dịch vụ có quyền liên tục gửi lại cảnh báo kể từ ngày 16, và kể từ ngày 20 có quyền huỷ bỏ tất cả các tài khoản của người dùng. Trong trường hợp này, người dùng sẽ mất tất cả các quyền lợi của mình vì họ đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

2.5. Người dùng có thể không sử dụng hồ sơ người dùng khác. Người sử dụng cũng không thể chuyển giao tài khoản của mình cho người khác.

 

3 . Quá trình đăng ký gói dịch vụ tính phí

3.1. Yêu cầu dịch vụ


Người dùng có thể yêu cầu một gói dịch vụ tính phí trong bước cuối cùng của quá trình đăng ký hoặc đăng ký tài khoản trong mục đăng ký dịch vụ. Trong trường hợp người dùng đã đăng ký tài khoản, sau khi đăng nhập, họ cũng có thể yêu cầu sử dụng gói dịch vụ tính phí trong phần thông tin gói dịch vụ tính phí tại hồ sơ cá nhân. Điều đó cũng xác nhận rằng người dùng chấp nhận các tài khoản trong mục Điều khoản và Điều kiện.

3.2. Kích hoạt các gói dịch vụ
Kích hoạt gói dịch vụ trả phí tức là xác nhận sự thanh toán phí dịch vụ thành công của người dùng. Kích hoạt các dịch vụ xảy ra khi nhà cung cấp dịch vụ nhận được chi phí thanh toán từ người dùng. Kích hoạt được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng sẽ được thông báo khi gói dịch vụ trả phí được kích hoạt (tương đương với xác nhận thanh toán) qua email tự động. 

3.3. Hủy bỏ đăng ký dịch vụ trả phí

Người dùng có thể tự hủy bỏ yêu cầu đăng ký gói dịch vụ trả phí trước khi thanh toán được thực hiện. Sau khi thanh toán được thực hiện, có nghĩa là các gói dịch vụ đã được kích hoạt, chi phí của gói dịch vụ sẽ không được hoàn trả.


4 . Các tính năng của gói Đăng ký và các gói dịch vụ trả phí

Các gói Đăng ký có hiệu lực ngay khi có xác nhận đăng ký, các gói dịch vụ tính phí sẽ hoạt động khi được kích hoạt.
Thời hạn sử dụng của gói Đăng ký sẽ tương ứng với những điều kiện được đưa ra trên trang web.
Người dùng có thể liên tục theo dõi hiệu lực của gói dịch vụ tính phí của mình trong trang hồ sơ cá nhân gười dùng, mục Gói dịch vụ tính phí.
Thời gian sử dụng các gói dịch vụ sẽ tự động chấm dứt khi đăng ký bị hủy bỏ. Người dùng không có quyền bồi thường cho khoản chi phí (còn lại) của dịch vụ (bất kể trường hợp hủy bỏ trước thời hạn hết hiệu lực, hoặc khi tài khoản bị khóa bởi nhà cung cấp do vi phạm hợp đồng) . Các thành viên không được quyền đòi lại khoản phí từ nhà cung cấp dịch vụ bằng cách tuyên bố rằng mình không sử dụng dịch vụ trong thời gian đăng ký.

5 . Thanh toán

Sau khi gói dịch vụ tính phí được đăng ký, nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi yêu cầu thanh toán trước đến địa chỉ email được chỉ định của người dùng (được người dùng sử dụng để đăng ký tài khoản).
Yêu cầu thanh toán trước có lưu các thông tin cần thiết phục vụ cho việc chuyển khoản. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được chi phí chuyểnkhoản từ người dùng, nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn về địa chỉ thanh toán trong đơn đăng ký.

6.Xử lý phàn nàn từ khách hàng

Người sử dụng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc phàn nàn, có thể liên lạci với các nhà cung cấp dịch vụ bằng cách điền vào mẫu đơn trong mục Liên hệ hoặc sử dụng địa chỉ email tìm thấy ở dưới dòng Điều khoản và điều kiện chung trên trang web . Thông tin sẽ được gửi trực tiếp tới nhà cung cấp.
Nhà cung cấp dịch vụ sẽ điều tra và trả lời các khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi nhận, và có thể ngay lập tức.


7 . Xử lý thông tin

7.1. Người dùng có trách nhiệm hoàn toàn với tên và mật khẩu của tài khoản, và cho các gói dịch vụ tính phí và bất kỳ hoạt động thực hiện dưới tên tài khoản người dùng . Người dùng đồng ý rằng, khi nhận được thông tin về việc sử dụng trái phép các dữ liệu hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản bảo mật, họ sẽ ngay lập tức thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ thông qua một kênh bảo mật trên trang web .
Nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất do sự chậm trễ trong thông báo các vấn đề này. Các nhà cung cấp cũng không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất từ ​​việc xử lý không đúng hoặc tiết lộ mật khẩu và tên người dùng cho bên thứ ba bởi người sử dụng .

7.2. Người dùng tuyên bố rằng các dữ liệu được họ cung cấp là chính xác và đúng sự thật, và đồng thời đồng ý ghi lại ngay lập tức bất kỳ thay đổi dữ liệu trong hồ sơ của mình. Nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do thông tin hoặc địa chỉ e -mail không chính xác được đưa ra bởi người dùng. Tuy nhiên các nhà cung cấp có thể yêu cầu được đền bù thiệt hại xảy ra vì điều đó.

7.3. Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiệncung cấp các dịch vụ dựa trên các dữ liệu được cung cấp bởi người dùng. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền từ chối cung cấp dịch vụ tạm thời hoặc dứt khoát trong trường hợp dữ liệu được người dùng cung cấp là sai hoặc không đầy đủ, hay xảy ra bất kỳ sự lạm dụng trong hệ thống cung cấp hoặc chương trình liên kết gây ra một phần bởi người dùng (dứt khoát hoặc cho đến khi hành vi trái pháp luật được chấm dứt ).

7.4. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền hủy bỏ các thông tin rõ ràng, không chính xác hoặc sai lệch từ người dùng, và trong trường hợp cụ thể , có quyền kiểm tra tính xác thực của dữ liệu. Nhà cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng trên cơ sở có sự đồng ý tự nguyện của họ và chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ.
Nhà cung cấp dịch vụ xử lý và lưu trữ các dữ liệu cá nhân với sự tích cực và có trách nhiệm nhất. Mặc dù đã nỗ lực trong thực thi tất cả các biện pháp phòng ngừa, nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại mà có thể là kết quả của các cuộc tấn công mạng hay các trường hợp không thể tránh khỏi hoặc bất khả kháng.

7.5. Nhà cung cấp không kiểm soát các thông tin, dữ liệu và nội dung được tạo ra bởi việc sử dụng dịch vụ trên trang web của người dùng. Nhà cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lượng, tính hợp pháp và tính toàn vẹn của thông tin, dữ liệu và nội dung đó.

7.6. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền thông báo cho người sử dụng về các chủ đề khác nhau và tin tức cập nhật thông qua trang web hoặc thông qua địa chỉ email người dùng cung cấp.

7.7 Đăng ký tham gia trang web và tham gia vào các khảo sát là hoàn toàn tự nguyện. Những người tham gia vào các khảo sát phải tự nhận thức được rằng họ đang cung cấp các thông tin cá nhân và họ sẽ tự chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo về lượng thông tin và loại thông tin họ cung cấp. Người tham gia khảo sát cũng cần nhận thức rằng thông tin cung cấp bởi chúng có sẵn cho người dùng dịch vụ của trang web và nhà cung cấp có quuyeenf tiếp nhận và phân tích các dữ liệu đó.

8 . Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin
 
Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin được thêm vào trang web hoặc đặt chế đố chia sẻ cho bên thứ ba.
Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm kiểm soát các thông tin, dữ liệu và nội dung được tạo ra bởi người dùng khi sử dụng dịch vụ trên trang web. Nhà cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lượng, tính hợp pháp và tính toàn vẹn của thông tin, dữ liệu hoặc nội dung thông tin.

Người sử dụng tuyên bố rằng các dịch vụ không được sử dụng cho các mục đích sau :

Tải lên, chia sẻ, xuất bản, gửi email bất kỳ với nội dung bất hợp pháp, độc hại, mang tính đe dọa, quấy rối, tra tấn tinh thần, hay nói xấu , đe dọa danh tiếng của người khác, hay có tính thô tục , khiêu dâm, hay xâm phạm quyền của một cá nhân, gây hận thù hoặc kích động , hay có tính phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc hoặc phân biệt đối xử .

Gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào.

Mạo danh , hoặc công bố danh tính hay tên tuổi một cách bất hợp pháp bất kỳ cá nhân nào, trong đó có cả quản lý web, nhà cung cấp. Giả mạo hoặc lừa dối bằng cách cung cấp các dữ liệu lừa đảo liên quan đến nơi làm việc hoặc bất kỳ khu vực khác.

Tải lên, chia sẻ, gửi email, hoặc bằng mọi cách công bố, thu thập bất kỳ loại nội dung mà người dùng không có quyền tiếp cận hay sử dụng theo pháp luật hoặc dựa trên thỏa thuận chính thức (bao gồm cả thông tin bảo mật, thông tin liên quan đến một người hoặc tài sản đã đạt được thông qua các kết nối tại nơi làm việc hoặc thông qua bất kỳ mối quan hệ bí mật khác)

Tải lên, chia sẻ, gửi email, hoặc bằng mọi cách công bố, thu thập bất kỳ loại nội dung vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu đăng ký , quyền sở hữu hoặc quyền tác giả khác (gọi chung là quyền được bảo hộ độc quyền).

Tải lên, chia sẻ, gửi email, hoặc bằng mọi cách công bố, thu thập bất kỳ loại nội dung nhằm mục đích kiếm tiền trái phép hoặc quảng cáo như các tư liệu quảng cáo và khuyến mại, "thư rác", "thư gây nhiễu", hoặc bất kỳ các phương pháp khác với mục đích kiếm tiền.

Hoạt động gây nhiễu hoặc cản trở các hoạt động điều hành trang web, các dịch vụ hoặc các máy chủ đảm bảo dịch vụ và trang web, cũng như không tuân thủ các yêu cầu, điều kiện và quy định.

Vi phạm cố ý hoặc vô ý với bất kỳ luật pháp đặt ra của bất kỳ tiểu bang, quốc gia, khu vực hay luật pháp quốc tế.

9 . Các quy định khác

9.1. Hợp đồng được tạo nên dựa trên sự đồng thuân từ hai bên về các Điều khoản hiện tại, và điều kiện có thể được chấm dứt đơn phương bởi một trong hai bên mà không cần thông báo trước và có hiệu lực ngay lập tức.
 
Khi người sử dụng gửi thông báo chấm dứt dịch vụ bằng cách điền thông tin tại mục Liên hệ hoặc gửi email đến địa chỉ email được tìm thấy ở dưới dòng Điều khoản và Điều kiện chung trên trang web.

Khi chấm dứt hợp đồng, nhà cung cấp có quyền ngay lập tức xóa hồ sơ người dùng. Người dùng phải chấp nhận rằng vào ngày này của mình hồ sơ của mình không thể được sử dụng và họ không có quyền sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ cho bất kỳ hợp đồng tiếp theo.

Người sử dụng cũng phải chấp nhận răng nhà cung cấp dịch vụ sẽ không hoàn trả thanh toán.


9.2. Nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo khả năng tiếp cận của các Điều khoản và Điều kiện hiện hành mà không  phải tiến hành đăng ký hoặc đăng nhập một tài khoản. 

9.3. Người sử dụng phải chấp nhận rằng do đặc điểm của mạng Internet, các hoạt động liên tục của hệ thống có thể bị gián đoạn nằm ngoài khả năng dự kiến hay tầm kiểm soát của cung cấp dịch vụ . Do đó, các nhà cung cấp không thể đảm bảo sự hoạt động liên tục và không bị ảnh hưởng của trang web và hệ thống, không thể đảm bảo truy cập liên tục và không bị ảnh hưởng đến hệ thống. Tuy nhiên các nhà cung cấp cần phả thực thi tất cả các biện pháp khắc phục trong khả năng của mình trong  tình huống cụ thể .

Nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo cung cấp 98% thời gian sử dụng trong tổng thời gian có hiệu lực cho các người dùng sử dụng gói dịch vụ tính phí của mình. Nếu không, nhà cung cấp phải bồi thường gấp đôi so với số lượng thời gian bị mất cho các thuê bao của mình sau khi kết thúc thời gian sử dụng dịch vụ đăng ký.


Nhà cung cấp dịch vụ có quyền tạm thời ngưng dịch vụ của mình (tạm thời hoặc mãi mãi) vì lý do an toàn hoặc bảo trì trang web mà không cần thông báo trước. Trong trường là kế hoạch bảo trì, nhà cung cấp phải thông báo cho người sử dụng, về thời điểm dự kiến ​​tắt máy trước 24 giờ và về thời điểm dự kiến ​​khởi động lại hệ thống trong một thông báo đăng trên trang web .

9.4. Người sử dụng thừa nhận bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện, nhà cung cấp có quyền gửi mọi thông tin đến địa chỉ email đã đăng ký mà không cần sự đồng ý trước.

Người sử dụng bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện đồng ý rằng các nhà cung cấp buộc phải chuyển giao hoàn toàn hoặc một phần quyền và nghĩa vụ theo các Điều khoản và Điều kiện hiện tại cho một bên thứ ba.

9.5. Tính vô hiệu của một điều kiện cụ thể trong phần Điều khoản và Điều kiện hiện nay không ảnh hưởng đến tính pháp lý của những điều khoản khác được nêu trong phần Điều khoản và Điều kiện.Hai bên được yêu cầu phải thay thế các quy định không hợp lệ với quy định hợp pháp nhưng vẫn đáp ứng ý chí chung của họ.
 

9.6 . Nhà cung cấp chấp nhận khiếu nại liên quan đến các trang web hoặc các thông báo chấm dứt hợp đồng đến địa chỉ email sau đây : hello@beesatisfaction.com

9.7. Ngày có hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện hiện tại: 7 tháng 10 năm 2013.