Nghiên cứu ý kiến công chúng

Làm thế nào tôi có thể có được một cái nhìn bao quát các ý kiến ​​của nhóm khách mục tiêu?
Làm thế nào tôi có thể hỗ trợ các chiến lược marketing của doanh nghiệp mình?

 

Nghiên cứu ý kiến công chúng trực tuyến với sự giúp đỡ của BEE

 

Với sự hỗ trợ của công cụ nghiên cứu ý kiến công chúng trực tuyến từ BEE, doanh nghiệp có thể làm khảo sát ý kiến và thái độ của người dân, cộng đồng cũng như khám phá những đặc điểm độc đảo của từng nhóm đối tượng mục tiêu. Thông qua kết quả thu thập từ công cụ thăm dò ý kiến trực tuyến tiện dụng, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu những cảm xúc, ý tưởng nào được gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình dưới góc nhìn kinh doanh, cũng như trong từng sự kiện cụ thể, có bao nhiêu người quan tâm đến vấn đề được đặt ra và bao nhiêu phần trăm trong số đó  thực sự thích thú với vấn đề đó.

Tìm hiểu được ý kiến công chúng có lẽ không còn khó khăn như ban đầu.

 

Với hệ thống chỉnh sửa bảng hỏi một cách đơn giản và thân thiện, ngay sau khi đăng nhập vào giao diện trực tuyến của BEE, doanh nghiệp bạn hoàn toàn có thể bắt đầu thiết kế một bảng câu hỏi chưng cầu ý kiến. Các phản hồi có thể được thu thập thông qua email, các đường dẫn trên website hay blog cá nhân, cũng như hệ thống chia sẻ trên các trang mạng xã hội hay ứng dụng khảo sát trực tuyến tích hợp trên Facebook. Bạn cũng có thể lập tức tiếp cận những thông tin phản hồi ngay khi nó được gửi về hệ thống. Việc chỉnh sửa và trả lời các câu hỏi thăm dò trực tuyến cũng trở nên tiện hơn qua điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính bàn hay MAC.

 

Vì sao nên thực hiện một cuộc nghiên cứu ý kiến ​​công chúng?

  • Dễ dàng tìm hiểu ý kiến ​​của dư luận hoặc nhóm cá nhân về các chủ đề quan trọng đối với doanh nghiệp.

  • Thu thập một cái nhìn cụ thể về phản ứng của cộng đồng

  • Học tập những quan điểm mới cũng như đưa ra những đề xuất mang tính xây dựng cho doanh nghiệp thông qua việc tổng hợp nhiều ý kiến ​​khác nhau

  • Đưa ra những kết luận có cơ sở

  • Quan sát những hệ quả và sự ảnh hưởng của các quyết định cá nhân

  • Phát triển một chiến lược bán hàng và tiếp thị hiệu quả hay định hướng phát triển kinh doanh – một trong những tính chất quan trọng nhất mà công cụ trực tuyến tiện ích này mang lại cho doanh nghiệp. 

 

Tần suất của các cuộc nghiên cứu ý kiến công chúng như thế nào thì phù hợp?


Nghiên cứu lấy ý kiến chỉ ​​một lần hay liên tục

Việc liên tục lặp lại việc thực hiện thăm dò ý kiến công chúng trong một khoảng thời gian nhất định giúp doanh nghiệp liên tục quan sát được mức độ ảnh hưởng của những quyết định tới cách nhìn của công chúng, qua đó có thể thay đổi chiến lược một cách kịp thời khi cần thiết.

Nghiên cứu thăm dò ý kiến ​​chỉ một lần

Bao gồm các cuộc thăm dò ý kiến ​​đánh giá tình hình thực tế và ghi lại các quan điểm của công chúng tại một thời điểm nhất định và trong một tình huống nhất định.

Nghiên cứu thăm dò ý kiến liên tục

Bao gồm các cuộc điều tra ý kiến với mục đích theo dõi những thay đổi trong phản ứng ở từng tầng lớp xã hội và để ghi lại liên tục sự thay đổi ý kiến ​​vào những khoảng thời gian nhất định.

 

Việc ứng dụng công cụ trực tuyến tiện dụng BEE cung cấp cho doanh nghiệp cơ hội để thực hiện việc nghiên cứu ý kiến ​​của cộng đồng một lần hay thậm chí là liên tục.

 

Bạn làm gì để tìm hiểu ý kiến ​​của cộng đồng về doanh nghiệp mình?