Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Làm sao để tăng năng suất làm việc của nhân viên?
Nhân viên của bạn hài lòng và không hài lòng về điều gì?

 

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên với BEE

 

Nhân viên là một trong những trụ cột của một doanh nghiệp, do sản phẩm, dịch vụ hay sự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc chính vào nhân viên. Để đảm bảo tính cạnh tranh của một tổ chức, việc tăng năng suất làm việc của nhân viên là thiết yếu. Tuy nhiên, năng suất làm việc của nhân viên lại phụ thuộc vào mức độ hài lòng của họ về công việc.

Bạn có thể đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên một cách dễ dàng và nhanh chóng với công cụ khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến từ BEE.

 

Không quá khó để tạo bảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của nhân viên với doanh nghiệp trên giao diện trực tuyến thân thiện của BEE, sau đó chia sẻ khảo sát với các nhân viên trong công ty, dưới nhiều định dạng (đặt trong email, nhúng trong website hoặc blog cá nhân, hay chia sẻ qua các mạng xã hội hoặc cài đặt như một ứng dụng của Facebook). Bạn có thể theo dõi các câu trả lời đến từng thời điểm, vì chúng ngay lập tức xuất hiện trong hệ thống thống kê trong tài khoản BEE của doanh nghiệp. Mỗi kết quả khi nhận lại ngay lập tức có thể được hiển thị.
Khảo sát tiện dụng với BEE thực hiện tạo và chỉnh sửa ngay trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính cá nhân hay MAC. 

 

Lợi ích của việc thực hiện khảo sát độ hài lòng của nhân viên

Với kết quả từ bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên, doanh nghiệp có thể hiểu thêm về ý kiến của nhân viên hay đồng nghiệp, cũng như nhận đóng góp từ họ.

Cũng thông qua những phản hồi đó, những quan điểm mới được chia sẻ mà có thể chúng đóng vai trò quan trọng trong củng cố tính cạnh tranh hay thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Hơn nữa, khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên còn chỉ ra những mặt doanh nghiệp cần sửa đổi và phương hướng sửa đổi, cũng như giúp người điều hành đưa ra quyết định liên quan đến doanh nghiệp.

Cuối cùng, khảo sát còn giúp bạn xây dựng kết nối bền chặt với nhân viên, giữ chân nhân viên giỏi, và thu hút người tài.
 

 

Những mảng chính nên quan tâm khi thực hiện khảo sát về mức độ hài lòng của nhân viên

Mục tiêu của khảo sát là xây dựng một cơ sở dữ liệu về ý kiến của nhân viên, nghiên cứu các yếu tố và các mặt ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của toàn thể nhân viên, hoặc của một nhóm nhân viên với doanh nghiệp. Với vai trò là đầu tầu doanh nghiệp, các cấp quản lý có trách nhiệm làm tăng mức độ hài lòng của nhân viên.

Bước đầu của việc tăng mức độ hài lòng của nhân viên là khảo sát tình hình hiện tại.

 

Các khía cạnh chính của khảo sát

 • Năng lực cá nhân

 • Điều kiện làm việc

 • Quan hệ trong công sở

 • Công cụ và hệ thống khuyến khích nhân viên

 • Sự gắn kết với doanh nghiệp

 • Hệ thống truyền thông và phản hồi

 • Cơ hội thăng tiến

 

Nhân viên hài lòng – Năng suất làm việc cao

 

Tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên sự nỗ lực của những nhân viên tận tụy và có mức độ hài lòng với doanh nghiệp cao.

Nhân viên hài lòng về công việc sẽ có năng suất làm việc cao, gián tiếp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp không quan tâm đến sự hài lòng trong nội bộ, doanh nghiệp đó sẽ thua kém đối thủ có sự đầu tư vào các hoạt động nhằm tăng mức độ hài lòng của nhân viên.

 

Lợi ích từ một nhân viên hài lòng

 • Tận tụy, trung thành

 • Tăng năng suất làm việc cá nhân

 • Tăng năng suất làm việc của cả tổ chức

 • Tăng động lực làm việc

 • Quảng cáo truyền miệng cho doanh nghiệp

 

Thách thức từ một nhân viên không hài lòng

 • Năng suất không ổn định

 • Gây ra tranh chấp

 • Ảnh hưởng đến danh tiếng doanh nghiệp

 • Giảm động lực và kết quả làm việc

 • Giảm tinh thần công ty

 

Bạn cần làm gì để tăng năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên?